Poštová banka - Vkladná knižka bez výpovednej lehoty