Reklama

Banky

/ Banky

Banka je právnická osoba so sídlom na území SR založená ako akciová spoločnosť, ktorá prijíma vklady a poskytuje úvery a ktorá má na výkon uvedených činností udelené bankové povolenie.

Banka môže okrem týchto činností vykonávať aj ďalšie bankové činnosti, ak ich má uvedené v bankovom povolení.

Bankové povolenie

Jednou zo základných podmienok na udelenie bankového povolenia je peňažný vklad do základného imania banky a to najmenej 16 600 000 eur a peňažný vklad do základného imania banky, ktorá vykonáva hypotekárne obchody, najmenej 33 200 000 eur.

Pripravili sme pre Vás prehľadného sprievodcu konkrétnych bánk.


Zoznam bánk so sídlom na Slovensku

Logo Názov banky Kód banky Infolinka Web banky Detail
ČSOB ČSOB 7500 0850 111 777
do banky

viac informácií
OTP Banka OTP Banka 5200 0850 111 222
do banky

viac informácií
Poštová banka Poštová banka 6500 0850 111 666
do banky

viac informácií
Privatbanka Privatbanka 8120 +421 2 3226 6111
do banky

viac informácií
Prima banka Prima banka 5600 0850 700 007
do banky

viac informácií
SLSP SLSP 900 0850 111 888
do banky

viac informácií
Tatra banka Tatra banka 1100 *1100
do banky

viac informácií
VÚB banka VÚB banka 200 0850 123 000
do banky

viac informácií
Prvá stavebná sporiteľňa Prvá stavebná sporiteľňa 5900 02/ 58 55 58 55
do banky

viac informácií
ČSOB Stavebná sporiteľňa ČSOB Stavebná sporiteľňa 8170 02/ 5966 7920
do banky

viac informácií
Wüstenrot Wüstenrot 7930 0850 60 60 60
do banky

viac informácií
365.bank 365.bank 6500 0850 365 365
do banky

viac informácií


Zoznam pobočiek zahraničných bánk

Logo Názov banky Kód banky Infolinka Web banky Detail
mBank mBank 8360 0850 60 60 50
do banky

viac informácií
Fio banka Fio banka 8330 02/ 2085 0411
do banky

viac informácií
J&T BANKA J&T BANKA 8320 0800 900 500
do banky

viac informácií
Oberbank Oberbank 8370 + 421 2 5810 6800
do banky

viac informácií
UniCredit Bank UniCredit Bank 1111 0800 180 180
do banky

viac informácií
BKS Bank BKS Bank 8420 02/ 323230-00
do banky

viac informácií