Pozor! Banky zmenili poplatky. Viac tu.

Reklama

ČSOB - Sporiaci účet Štandard s výpovednou lehotou 7 dní