Pozor! Banky zmenili poplatky. Viac tu.

Poštová banka - Zlatá vkladná knižka s výpovednou lehotou 3 mesiace