Pozor! Banky zmenili poplatky. Viac tu.

ČSOB - Sporiaci účet Depozit s výpovednou lehotou 35 dní