Pozor! Banky zmenili poplatky. Viac tu.

Poštová banka - Detská vkladná knižka s výpovednou lehotou 3 mesiace