Pozor! Banky zmenili poplatky. Viac tu.

UniCredit Bank - VISA Basic