Reklama

Banco Mais

/ Banky / Banco Mais

Banco Mais - základné informácie

Názov banky: Banco Mais, S.A., pobočka zahr. banky
Adresa banky: Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
Kód banky: 8400
Označenie banky: MAISSA
Telefón (centrála): + 421 2 32222 000
Fax: + 421 2 32222 099
Infolinka: 02 3222 2022, pohľadávky - 02 3222 2033
E-mail: banifplus@banifplus.sk
E-mail: kontakt@banifplus.sk
E-mail: pohladavky@banifplus.sk


Banco Mais v počiatkoch zameriavala svoju činnosť na financovanie automobilov, podopieraného o komerčné aktivity Auto-Industrial Group. Netrvalo dlho a takýto štýl financovania sa rozšíril aj do ďalších spoločností automobilového sektoru. V súčasnosti sú však jej služby okrem financovania vozidiel rozšírené o vydávanie kreditných kariet, úvery na zdravotnú starostlivosť, úvery poľnohospodárskych strojov a zariadení, spotrebné úvery na vybavenie domácností a osobné spotrebné úvery.

Materskou spoločnosťou Banco Mais je holding Tecnicrédito SGPS, ktorej úspech je jednoznačne rozpoznateľný vďaka čistému zisku, dosiahnutému za minulé roky a tržnému podielu.


Kľúčové hodnoty pre túto banku znamenajú osobný kontakt a blízkosť k partnerom, kvalita, precíznosť, dôvera a bezpečnosť.