Reklama

UniCredit Bank

/ Banky / UniCredit Bank

UniCredit Bank - základné informácie

Názov banky: UniCredit Bank Slovakia a. s.
Adresa banky: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
Kód banky: 1111
Označenie banky: UNCR
SWIFT: UNCRSKBX
Telefón (centrála): +421 2 4950 1111, 4950 2112, 4950 2113, 4950 3445
Fax: 02 5443 0530
Infolinka v rámci SR:0800 180 180 (Unitel), *1111 (volania v rámci sietí Orange Slovensko, a.s., Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.)
Infolinka - volania zo zahraničia: +421 44 547 6870
Blokácia platobnej karty: 0800 180 180, +421 44 547 68 70 (zo zahraničia)

Ďalšie dôležité informácie:

Kontaktný formulár
Pobočky
Bankomaty
Kurzový lístok
Sadzobník poplatkov
Úrokové sadzby

UniCredit Bank Slovakia, a.s. bola vybudovaná v roku 2007 fúziou dvoch bánk – UniBanky, a.s. a HVB Bank Slovakia, a.s. Tieto banky si počas viac ako sedemnásťročnej pôsobnosti na Slovensku získali výnimočne dobrú povesť vo viacerých smeroch.


Novo vyprofilovaná banka univerzálneho charakteru sa intenzívne zameriavala na retailové bankovníctvo, zaradila sa medzi vedúcich hráčov v bankovníctve firemného a privátneho rázu a vybojovala si silné miesto medzi lídrami na slovenskom bankovom trhu.


Stabilným pilierom je pre banku členstvo v najsilnejšej bankovej skupine strednej a východnej Európy. Od decembra 2013 figuruje Unicredit Bank na území Česka a Slovenska pod obchodným menom Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pričom na Slovensku je názov doplnený o dodatok „pobočka zahraničnej banky“.