Reklama

Privatbanka

/ Banky / Privatbanka

Privatbanka - základné informácie

Názov banky: Privatbanka, a.s
Adresa banky: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Kód banky: 8120
Označenie banky: BASL
SWIFT: BSLOSK22
Telefón (centrála): +421 2 3226 6111
Fax: +421 2 3226 6900
E-mail: privatbanka@privatbanka.sk

Ďalšie dôležité informácie:

Kontaktný formulár
Pobočky
Kurzový lístok
Sadzobník poplatkov
Úrokové sadzby

Privatbanka vstúpila na slovenský bankový trh ako prvá, orientovaná na privátne bankovníctvo. Aj z toho titulu práve ona udáva trendy vo svojom obore a je lídrom na finančnom trhu Slovenska.


Špecifikom privátneho bankovníctva je primárne orientácia na vysokokvalitné služby a individuálny prístup. Jeho cieľovou skupinou sú bonitní a nároční klienti.

Nadštandardné atribúty ponuky Privatbanky sa zakladajú najmä na špecializovaných finančných a investičných službách na vysokej úrovni a prispôsobených každému klientovi individuálne, na mieru. Personálnou zárukou služieb sú skúsení manažéri a ďalší pracovníci s dlhoročnou praxou v oblasti bankovníctva a riadenia finančných investícií, ktorí kladú dôraz na kvalitu, diskrétnosť a vysokú profesionálnosť.


Klienti Privatbanky majú možnosť využiť komplexnú starostlivosť o ich majetok, je preto veľmi vhodnou voľbou pre tých, ktorí na svoje financie nemajú dostatok času, zázemia, či informácií. Takým, ktorí už konkrétne predstavy majú, pomáhajú pri individuálnom  zhodnocovaní ich aktív.

Do portfólia služieb Privatbanky sa radia okrem  investičných služieb aj základné bankové produkty ako vedenie účtov, dokumentárne obchody, platobný styk, platobné karty a šeky.