Reklama

J&T BANKA

/ Banky / J&T BANKA

J&T BANKA - základné informácie

Názov banky: J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
Adresa banky: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava
Kód banky: 8320
Označenie banky: JTBPSA
SWIFT: JTBPSKBA
Telefón (centrála): 02/ 5941 8111
Fax: 02/ 5941 8115
Infolinka v rámci SR:0800 900 500
Infolinka - volania zo zahraničia: +421 2 5941 8111
Blokácia platobnej karty: +420 800 226 558 (zelená linka 24 hodín denne), +420 272 771 111 (autorizačné centrum) zo zahraničia + 420 221 710 257
E-mail: info@jt-banka.sk

Ďalšie dôležité informácie:

Kontaktný formulár
Pobočky
Sadzobník poplatkov
Úrokové sadzby

J&T banka má svoje stabilné zázemie v skupine J&T, založenej  v roku 1994. Štyri roky po jej založení vznikla v Českej republike J&T Banka, a.s., ktorá na slovenský trh vstúpila ako pobočka zahraničnej banky v Bratislave, v roku 2006. Do skupiny spadá okrem J&T BANKY Praha a J&T BANKY Bratislava aj J&T BANK Moskva, J&T Bank Switzerland a J&T BANK & TRUST Barbados.


Osobitosťou banky je výnimočná starostlivosť o jej klientov, ktorí nesú prívlastok náročnosti a individuality. Prioritne pomáha klientom zhodnocovať ich majetok, ochrániť ho napríklad aj pred ekonomickými, legislativnými či inými prirodzenými zmenami priebehu života, následne ho odovzdávať ďalším generáciám a samozrejme, ho po celý čas adekvátne využívať. Špecifikom služieb a poradenstva J&T banky je okrem dbania na aktuálnu potrebu klienta, aj riešenie hľadiska dlhšieho časového horizontu a širších rodinných vzťahov.


Ponuka služieb je tvorená investičným poradenstvom, multigeneračnou správou majetku a nástupníctva, obchodovania s cennými papiermi, či lifestyle manažmentom.