Reklama

ČSOB

/ Banky / ČSOB

ČSOB - základné informácie

Názov banky: Československá obchodná banka a.s.
Adresa banky: Michalská 18, 815 63 Bratislava
Kód banky: 7500
Označenie banky: CEKOSA
SWIFT: CEKOSKBX
Telefón (centrála): +421 2 5966 1111, 5966 5111, 5956 5000
Fax: 02 5443 0530
Infolinka v rámci SR: 0850 111 777
Infolinka - volania zo zahraničia: + 421 2 5966 8844
Blokácia platobnej karty: + 421 2 5966 8230
E-mail: info@csob.sk

Ďalšie dôležité informácie:

Kontaktný formulár
Pobočky
Bankomaty
Kurzový lístok
Sadzobník poplatkov
Úrokové sadzby

ČSOB sa radí medzi najmladšie banky na Slovensku, avšak jej tradícia siaha až do šesťdesiatych rokov, počas ktorých pôsobila ako jediný sprostredkovateľ obchodných aktivít a platobného styku so zahraničím na slovenskom trhu. Spočiatku spadala pod Československú obchodní banku Praha, 1. Januára 2008 sa osamostatnila.

Osobitosťou ČSOB finančnej skupiny, ktorá patrí medzi najsilnejšie na Slovensku, je hlavne rozsiahla ponuka služieb a produktov pre všetky skupiny klientov. Prostredníctvom svojich dcérskych spoločností (ČSOB Asset Management, ČSOB Factoring, ČSOB Leasing, ČSOB Stavebná sporiteľňa a ČSOB Poisťovňou, KBC Asset Management, ČSOB nadácia), vytvára širokú škálu produktov, a to nielen v oblasti bankových služieb, ale aj investovania, pôžičiek, stavebného sporenia, poistenia, viacerých typov financovania, leasingu, faktoringu,  dôchodkového zabezpečenia a mnohých iných.

Banka kladie dôraz na profesionalitu a komfort finančných služieb, preto prostredníctvom súčasných komunikačných technológií, dbá na uspokojovanie individuálnych potrieb jej klientov, bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú, teda aj z pohodlia domova.  

ČSOB banka má jedinú materskú spoločnosť a jediného akcionára, a tým je KBC – belgická bankopoisťovňa, ktorá sa v západnej časti Európy radí medzi najvýznamnejšie.