Reklama

BKS Bank

/ Banky / BKS Bank

BKS Bank - základné informácie

Názov banky: BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
Adresa banky: Pribinova 4, 811 09 Bratislava
Kód banky: 8420
Označenie banky: BKSB
SWIFT: BFKKSKBB
Telefón (centrála): +421 (0) 2 323230-00
Fax: + 421 (0) 2 323230-20
Infolinka v rámci SR:02/323230-00
E-mail: info@bksbank.sk

Ďalšie dôležité informácie:

Kontaktný formulár
Pobočky
Kurzový lístok
Sadzobník poplatkov
Úrokové sadzby

Korene BKS Bank siahajú až do roku 1922, kedy sa pod názvom Kärntner Kredit und Wechsel-Bankgesellschaft Ehrfeld & Co orientovala najmä na firemných klientov. Na akciovú spoločnosť sa transformovala o šesť rokov neskôr. V roku 1998 odštartovala svoju medzinárodnú expanziu otvorením Zastúpenia banky v Záhrebe a získaním lízingovej slovinskej spoločnosti sídliacej v Ľubľane, súčasnej BKS - leasing, d.o.o. V roku 2000 vystúpila prvýkrát so sesterskými bankami ako 3 Banken Gruppe.


Na slovenský bankový trh vstúpila v roku 2011, prvú pobočku otvorila v Bratislave. Rok na to na našom území zahájila retailový obchod.

Rok 2013 znamenal pre BKS Bank zapísanie sa na zoznam významných rakúskych spoločností. Okrem toho si získala status Banky s najlepšou pobočkovou sieťou v Rakúsku a v histórii spoločnosti dovŕšila jeden z najlepších hospodárskych výsledkov. V októbri 2014 zvýšilo 700 nových akcionárov základný kapitál banky, čím sa rozšíril aj rámec minoritných akcionárov.

BKS Bank so sídlom v rakúskom Klagenfurte zamestnáva cez 1090 pracovníkov a bankové i lízingové obchody riadi v Rakúsku, Chorvátsku, Slovinsku, aj u nás, na Slovensku. Svoje zastúpenie má v Taliansku a Maďarsku.

Prioritným cieľom BKS bank je udržateľnosť a dlhodobý úspech, ktorému dáva prednosť pred krátkodobým ziskom.