Reklama

Prima banka

/ Banky / Prima banka

Prima banka - základné informácie

Názov banky: Prima banka Slovensko, a.s.
Adresa banky: Hodžova 11, 010 11, Žilina
Kód banky: 5600
Označenie banky: PKBA
SWIFT: KOMASK2X
Infolinka v rámci SR: 0850 700 007, 041/5111 111
Infolinka - volania zo zahraničia: +421 41 5111 111
Blokácia platobnej karty: 0850 700 007
E-mail: info@primabanka.sk

Ďalšie dôležité informácie:

Kontaktný formulár
Pobočky
Bankomaty
Kurzový lístok
Sadzobník poplatkov
Úrokové sadzby

Prima banka Slovensko, a.s. vstúpila na trh ako Prvá komunálna banka práve  v roku, kedy Slovenská republika nadobudla samostatnosť, teda v roku 1993. Banku, špecializujúcu sa na financovanie miest a obcí Slovenska založilo 193 obcí.

Desať rokov na to získala zahraničného akcionára a jej názov sa zmenil na Dexia banka Slovensko, a.s. Toto obdobie sa nieslo aj v znamení posilňovania svojej pozície zameriavaním sa aj na individuálnych klientov.


Od roku 2011 až do súčasnosti nesie status väčšinového vlastníka stredoeurópska investičná skupina Penta Investments, s vyše 94% podielom akcií. Od januára 2012 banka nesie obchodné meno Prima banka Slovensko, a.s.

Banka sa síce čoraz viac rozvíja v oblasti retailového bankovníctva (rozširuje sieť pobočiek a bankomatov, vylepšuje ponuku produktov a služieb), avšak naďalej si zachováva svoju prvotnú podstatu, teda jej komplexné služby majú možnosť využívať samosprávy, obyvatelia aj podnikatelia. V jej záujme je tiež využiť svoje dlhodobé prvenstvo v rámci svojho segmentu na zvyšovanie kvality služieb pre mestá a obce na Slovensku.