Reklama

Poštová banka

/ Banky / Poštová banka

Poštová banka - základné informácie

Názov banky: Poštová banka, a.s.
Adresa banky: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
Kód banky: 6500
Označenie banky: PABK
SWIFT: POBNSKBA
Telefón (centrála): 0850 111 666
Fax: 02 5960 3311
Infolinka v rámci SR: 0850 111 666
Infolinka - volania zo zahraničia: +421 2 5960 1122
Blokácia platobnej karty: 0850 111 666, +421 2 5960 1122, First Data (nonstop): +421 2 6828 5777
E-mail: info@pabk.sk

Ďalšie dôležité informácie:

Kontaktný formulár
Pobočky
Bankomaty
Kurzový lístok
Sadzobník poplatkov
Úrokové sadzby

História Poštovej banky siaha až do roku 1989. Po tomto roku vzrastala nevyhnutnosť vybudovania poštového peňažného ústavu bankového charakteru. Hlavnou príčinou bola existencia potreby zhodnocovania financií plynúcich zo žírových služieb. Tieto peňažné služby bolo dôležité uviesť na trh čo najrýchlejšie, a to podnecovalo k využitiu skúsenosti, ktorú v tej dobe ponúkal zahraničný kapitál. Z toho dôvodu banka figurovala ako podnik so zahraničnou majetkovou účasťou. Prostredníctvom poradenstva a konzultácií sa od roku 1990 na prípravách podieľala P.S.K. Viedeň.


Medzi akciové spoločnosti sa zapísala v januári roku 1991. O necelé tri mesiace na to, jej bolo od Štátnej banky československej pridelené povolenie na výkon bankových činností. V posledný deň roku 1992 Poštová banka, a.s., Praha ako taká zanikla a rozdelila sa na dve organizácie -  Poštovú banku, a.s. Bratislava a Poštovú banku, a.s. Praha.


V júni 2000 vzniklo medzi Poštovou bankou a Slovenskou poštou na základe dlhodobej zmluvy strategické partnerstvo. Spolupráca je postavená na báze jednotného marketingového konceptu v rámci predaja určitých bankových produktov a služieb.

Poštová banka patrí k najsilnejším hráčom na bankovom trhu. Jej súčasných milión klientov má prístup k svojej hotovosti na viac ako 7000 miestach a potrebné služby im  poskytuje vyše 1500 pôšt a 42 pobočiek, roztrúsených po celom Slovensku. Ponúkaný štandard produktov je rozšírený o podielové fondy, dôchodkové sporenie v 2. pilieri a taktiež produkty v oblasti poisťovníctva.