Reklama

Citibank

/ Banky / Citibank

Citibank - základné informácie

Názov banky: Citibank Europe plc, pobočka zahr. banky
Adresa banky: Mlynské nivy 43, 825 01 Bratislava
Kód banky: 8130
Označenie banky: CITISA
SWIFT: CITISKBA
Telefón (centrála): 02/58 230 111
Fax: 02/58 230 200
Blokácia platobnej karty: 02/58 230 400, 0850 111 422

Ďalšie dôležité informácie:

Sadzobník poplatkov


Citibank začala písať svoju históriu v roku 1812, keď ju spolu s ďalšími spoločnosťami, založila finančná skupina Citi. Svoje bankové a finančné služby poskytuje na Slovensku od januára 2009 a je právnym nástupcom Citibank Slovakia, a.s., pôsobiacej na základe licencie NBS v Slovenskej republike od novembra 1995 do konca roka 2008.


Ku klientom finančnej skupiny Citi patrí viac než 200 mil. súkromných a právnických osôb, štátnych orgánov a inštitúcií, z viac ako sto štátov sveta. Ponúka im retailové, korporátne a investičné bankovníctvo, poisťovníctvo, i asset manažment.