Reklama

COMMERZBANK

/ Banky / COMMERZBANK

COMMERZBANK - základné informácie

Názov banky: COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahr. Banky
Adresa banky: Rajská 15/A, 811 06 Bratislava
Kód banky: 8050
Označenie banky: COBASA
SWIFT: COBASKBX
Telefón (centrála): 02/ 5710 3111
Fax: 02/ 5710 3116
Blokácia platobnej karty: (First Data Slovakia, s.r.o.) +421 268 285 777
E-mail: bratislava@commerzbank.com

Ďalšie dôležité informácie:

Kurzový lístok


Commerzbank vstúpila na slovenský trh svojou pobočkou v Bratislave v roku 1995. Koncom roka 2003 získala licenciu a stala sa oficiálnou pobočkou zahraničnej banky. 


Služby Commerzbank využívajú slovenské veľké a stredne veľké firmy, pre ktoré banka predstavuje významného partnera v rámci ich aktivity tuzemských aj medzinárodných rozmerov. Svoje know-how, znalosti a odbornosti vo finančnom riadení, ktoré nadobudla dlhoročnou praxou na slovenskom trhu, poskytuje nemeckým firmám, podnikajúcim v Slovenskej republike a slovenským firmám, ktoré sú určitým spôsobom viazané na Nemecko. Do ponuky Commerzbank sa radí Cash management, vklady, financovanie, zahraničný obchod a riadenie rizík.