Reklama

ČSOB Stavebná sporiteľňa

/ Banky / ČSOB Stavebná sporiteľňa

ČSOB Stavebná sporiteľňa - základné informácie

Názov banky: ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.
Adresa banky: Radlinského 10, 813 23 Bratislava
Kód banky: 8170
Označenie banky: CSOBSA
SWIFT: KBSPSKBX
Telefón (centrála): 02/5966 7899
Fax: 02/5966 7920
Infolinka v rámci SR: 02/5966 7920
Infolinka - volania zo zahraničia: +421 2 5966 6896
E-mail: csobsp@csobsp.sk

Ďalšie dôležité informácie:

Kontaktný formulár
Pobočky
Sadzobník poplatkov
Úrokové sadzby

ČSOB Stavebná sporiteľňa sa na trh stavebného sporenia zaradila v roku 2000 a v súčasnosti je na území Slovenska považovaná za významnú finančnú inštitúciu.


Jej špecifikom sú produkty na podporu výstavby a rozvoja bývania. Do skupiny jej klientov sa radia primárne retailoví klienti, avšak v menšej miere aj právnické osoby. Škála jej produktov je zostavená zo stavebného sporenia s možnosťou získania štátnej prémie, stavebných úverov, úverov pre obnovu bytových domov, ale aj medziúverov bez nutnosti počiatočného vkladu alebo sporenia v predchádzajúcom období.