Reklama

ING Bank

/ Banky / ING Bank

ING Bank - základné informácie

Názov banky: ING Bank N.V., pobočka zahr. banky
Adresa banky: Pribinova 10, 811 09 Bratislava
Kód banky: 7300
Označenie banky: INGBSA
SWIFT: INGBSKBX
Telefón (centrála): +421 2 59 346 499

Ďalšie dôležité informácie:

Kontaktný formulár
Úrokové sadzby

ING Bank N.V. spustila svoju činnosť na slovenskom trhu v roku 1991 ako prvá zo zahraničných bánk a ako pobočka bola uznaná v januári 1992. Je divíziou korporátneho bankovníctva ING Bank N.V., spadajúcej pod ING Groep N.V. a na trhu inštitucionálneho a firemného bankovníctva je reprezentovaná pod názvom ING Commercial Banking.


ING Commercial Banking využíva kapacity globálnej finančnej inštitúcie a znalosť trhu na Slovensku, vďaka čomu je jej ponuka pestrá a rozmerná. Svoje služby na území Slovenska zameriava na medzinárodné alebo domáce spoločnosti veľkého rázu, investičné spoločnosti, finančné inštitúcie, verejný sektor a spoločné podniky alebo pobočky zahraničných spoločností.