Reklama

Komerční banka

/ Banky / Komerční banka

Komerční banka - základné informácie

Názov banky: Komerční banka, a.s., pobočka zahr. banky
Adresa banky: Hodžovo námestie 1A, P.O.BOX 137, 811 06 Bratislava
Kód banky: 8100
Označenie banky: KOMBSA
SWIFT: KOMBSKBA
Telefón (centrála): +421 2 592 77 328, 329
Fax: + 421 2 529 61 959
Infolinka v rámci SR: 0800 118 100
Infolinka - volania zo zahraničia: +421 259 277 505
Blokácia platobnej karty: 0800 171 007, +420 955 512 230

Ďalšie dôležité informácie:

Kontaktný formulár
Kurzový lístok
Sadzobník poplatkov
Úrokové sadzby

Komerční banka sa radí k lídrom bankovej inštitúcie nie len v Česku, ale aj v rámci územia strednej a východnej Európy. Je členom Société Générale, skupiny medzinárodného rozmeru, a jej dcérskou spoločnosťou je Skupina KB, zložená z ôsmych spoločností.

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky zameriava svoju pozornosť na stredné a veľké firmy, s minimálnym obratom 40 mil. €. Slovenská pobočka je v tomto smere úspešná a vďaka know-how materskej banky a synergii so skupinou KB aj Société Générale, je schopná svojim zákazníkom poskytnúť komplexné finančné riešenia.


Osobitosťou jej služieb je individuálny prístup ku klientovi a produkty, ktoré prispôsobuje jeho potrebám. Neobsluhuje však fyzické osoby a neumožňuje vykonávať hotovostné operácie.

Ponuka banky sa orientuje na štandard bankových služieb ako priame bankovníctvo, Cash Management, platobné karty, investičné bankovníctvo, financovania, či Trade Finance.