Reklama

Prvá stavebná sporiteľňa

/ Banky / Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa - základné informácie

Názov banky: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Adresa banky: Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava
Kód banky: 5900
Označenie banky: PSSP
SWIFT: PRVASKBA
Telefón (centrála): +421 2 58 55 58 55
Infolinka: 02/58 55 58 55

Ďalšie dôležité informácie:

Kontaktný formulár
Pobočky
Sadzobník poplatkov


Prvá stavebná sporiteľna oficiálne spustila svoju činnosť v polovici novembra 1992. Jej význam podčiarkovalo prvenstvo vo svojej špecializácii v rámci strednej a východnej Európy. Založená bola troma uznávanými bankovými domami – Slovenskou štátnou sporiteľňou, š. p. ú (t.č. Slovenská sporiteľňa, a.s.), nemeckou Bausparkasse Schwäbisch Hall AG a rakúskou Raiffeisen Bausparkassen Managementservice und Beteiligungsges. M.b.H (t.č. Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH). Tieto tri spoločnosti zaviedli v strednej a východnej časti Európy jeden z najvýznamnejších nástrojov financovania bytovej výstavby.


Súčasná činnosť Prvej stavebnej sporiteľňe je zameraná na poskytovanie sporenia zvýhodneného o štátne prémie a úroky, sporenia pre deti, úverov na financovanie bývania, medziúverov pre rýchle financovanie bývania, či financovanie rekonštrukčných aktivít a opráv bytových domov.